children hands in colors. Summer photo. Selective focus.
Polska Szkoła Sobotnia im. Pana Kleksa w Accrington
DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ

Aktualności

Nowości i Ogloszenia

Kalendarz

Daty i wydarzenia

Zapisy

Formularz rejestracyjny

Opłaty

Opłaty za szkołę

Porządek dnia szkolnego Polskiej Szkoły Sobotniej im. Pana Kleksa w Accrington

1. Zajęcia szkolne rozpoczynają się punktualnie o godzinie 9.00. Przed rozpoczęciem zajęć uczniowie ustawiają się przed salami i czekają na nauczyciela. Nie wolno wchodzić do sal lekcyjnych przed rozpoczęciem zajęć szkolnych.

2. Budynek szkolny jest otwarty od godziny 8.30. Młodsze dzieci (do 11 lat włącznie) muszą być pod opieką rodziców bądź opiekunów do momentu rozpoczęcia zajęć w klasach.

3. Dzieci, które przychodzą do szkoły spóźnione, muszą być odprowadzone do klas przez rodziców.

4. Po godzinie 9.30 lista obecności już przekazana do sekretariatu, jako lista osób zarejestrowanych na terenie szkoły. Ta lista jest potrzebna w razie ewakuacji pożarowej. Osoby, które przybywają do szkoły po 9.30, czy to uczniowie, czy dorośli, proszeni są o wpisywanie się w administracji. Prosimy również o wypisywanie się w razie opuszczenia budynku przed 12.45

5. Dzieci mają dużą przerwę od godz. 10.30 do 11.00, podczas której mogą zjeść drugie śniadanie.

6. W czasie przerw lekcyjnych uczniom nie wolno przebywać na boisku szkolnym lub na korytarzach szkolnych bez nadzoru nauczycieli.

7. Po zakończeniu lekcji rodzice mogą odbierać dzieci w klasach. Rodzice są odpowiedzialni za to, by odebrać dzieci (dzieci do 11 lat włącznie) osobiście od nauczycieli o godz. 13.00, podpisując listę.

8. W grupach przedszkolnych odbiór dzieci odbywa się pojedynczo.

9. Dzieci do 11 roku życia muszą być odebrane przez rodziców lub osoby wyznaczone przez rodziców. Odbiór przez inne osoby wyznaczone przez rodziców powinien być uzgodniony z nauczycielem pisemnie (w nagłych wypadkach telefonicznie)

10. Prosimy o odbiór dzieci o godz. 13.00. Polska Szkoła nie ma warunków, aby zorganizować opiekę poza godzinami szkolnymi.