children hands in colors. Summer photo. Selective focus.
Polska Szkoła Sobotnia im. Pana Kleksa w Accrington
DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ

Aktualności

Nowości i Ogloszenia

Kalendarz

Daty i wydarzenia

Zapisy

Formularz rejestracyjny

Opłaty

Opłaty za szkołę

Opłaty za cały rok szkolny 2021/2022

Jedno dziecko – 250 funtów

Dwoje dzieci – 380 funtów

Troje dzieci – 450 funtów

Czworo dzieci – 460 funtów

Klasa GCSE

1 dziecko – 190 funtów

2 dzieci – 290 funtów

Opłaty za szkołę przyjmujemy do końca września. Opłat należy dokonywać przelewem na konto:

Accrington Polish Saturday School, numer konta: 02514523 , sort code: 30-90-87

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą składać wnioski na piśmie o rozłożenie płatności na 3 raty. Wnioski można pobierać i składać u nauczyciela tylko do 11 września 2021 W przypadku rozbicia płatności na raty, do każdej raty doliczana jest kwota 10 funtów. W przypadku rezygnacji ze szkoły opłata za każdy rozpoczęty semestr nie podlega zwrotowi. Wówczas opłaty przedstawiają się następująco:

Jedno dziecko: 3x 93 funtów

Dwoje dzieci: 3x 136 funtów

Troje dzieci: 3x 160 funtów

Czworo dzieci: 3x 163 funtów

GCSE

Jedno dziecko: 3 x73 funtów

Dwoje dzieci: 3x 107 funtów

Raty należy opłacać wg poniższego planu:

Pierwsza rata – do końca września 2021

Druga rata – do końca października 2021

Trzecia rata –  do końca listopada 2021

Zgodnie z regulminem za każdą sobotę spóźnienia naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 10 funtów. 

W przypadku trudności z dokonywaniem opłat w wyznaczonych terminach, należy kontaktować się z dyrektorem szkoły.

Po trzech sobotach spóźnienia z opłatą, bez wcześniejszego uzgodnienia dogodnego terminu zapłaty z dyrekcją szkoły, dziecko traci możliwość wzięcia udziału w zajęciach.