Polska Szkoła Sobotnia im. Pana Kleksa w Accrington
DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ
Slider

Aktualności

Nowości i Ogloszenia

Kalendarz

Daty i wydarzenia

Zapisy

Formularz rejestracyjny

Opłaty

Opłaty za naukę

Opłaty za cały rok szkolny 2020/2021

Jedno dziecko – 240 funtów

Dwoje dzieci – 360 funtów

Troje dzieci – 420 funtów

Czworo dzieci – 450 funtów

Opłaty za szkołę przyjmujemy do końca września. Opłat należy dokonywać przelewem na konto:

Accrington Polish Saturday School, numer konta: 02514523 , sort code: 30-90-87

Opłatę można także uiścić gotówką u pani bibliotekarki  w soboty w godzinach 9.00-13.00.

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą składać wnioski na piśmie o rozłożenie płatności na 3 raty. Wnioski można pobierać i składać w szkolnej bibliotece tylko do 14 września 2020 W przypadku rozbicia płatności na raty, do każdej raty doliczana jest kwota 10 funtów. Wówczas opłaty przedstawiają się następująco:

Jedno dziecko: 3x 90 funtów

Dwoje dzieci: 3x 130 funtów

Troje dzieci: 3x 150 funtów

Czworo dzieci: 3x 160 funtów

Raty należy opłacać wg poniższego planu:

Pierwsza rata – do końca września 2019

Druga rata – do końca października 2019

Trzecia rata –  do końca listopada 2019

Zgodnie z regulminem za każdą sobotę spóźnienia naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 10 funtów. 

W przypadku trudności z dokonywaniem opłat w wyznaczonych terminach, należy kontaktować się z dyrektorem szkoły.

Po trzech sobotach spóźnienia z opłatą, bez wcześniejszego uzgodnienia dogodnego terminu zapłaty z dyrekcją szkoły, dziecko traci możliwość wzięcia udziału w zajęciach.