children hands in colors. Summer photo. Selective focus.
Polska Szkoła Sobotnia im. Pana Kleksa w Accrington
DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ

Aktualności

Nowości i Ogloszenia

Kalendarz

Daty i wydarzenia

Zapisy

Formularz rejestracyjny

Opłaty

Opłaty za szkołę

Aby zapisać dziecko do szkoły na nowy rok szkolny, należy wypełnić formularz rejestracyjny.

Aby zapisać dziecko do szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, należy skontaktować się z dyrektorem szkoły, tel. 07710043914.

Formularz rejestracyjny należy wypełnić indywidualnie dla każdego dziecka

Formularz Rejestracyjny Online
Page 1 of 3

Nr domu / ulica

Miejscowość

Kod pocztowy

Jeśli tak to uzupełnij dane poniżej:

SZKOŁA I ETAP NAUKI UKOŃCZONY PRZEZ DZIECKO W POLSCE lub w INNEJ SZKOLE POLONIJNEJ (wypełnij jeśli dotyczy)

NAZWA SZKOŁY ANGIELSKIEJ I KLASA , DO KTÓREJ UCZĘSZCZA DZIECKO(stan na kolejny rok szkolny)

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU / STAN ZDROWIA/ PRZEWLEKŁE CHOROBY/ ALERGIE/ ITP. Uwagi: (Prosimy o podanie chorób, dolegliwości lub potrzeb dziecka – np. epilepsja, astma, alergie, kłopoty ze wzrokiem, słuchem, dieta, przyjmowane na stałe lekarstwa. Ta wiedza jest nam potrzebna, by zapewnić dziecku bezpieczny pobyt w szkole.)

Nr domu / ulica

Miejscowość

Kod pocztowy

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zasadami funkcjonowania szkoły określonymi w regulaminach i statutach, akceptuję je i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Wyrażam zgodę na fotografowanie i filmowanie mojego dziecka podczas zajęć i uroczystości szkolnych oraz na umieszczanie tych materiałów w kronice szkolnej, w Internecie oraz w ulotkach szkolnych

Lekcje religii prowadzone przez siostrę zakonną i księdza odbywają się co dwa tygodnie w godzinach 8.30-9.00 oraz 13.00-13.30 w następujących grupach wiekowych: klasa 1 - 8. Proszę zaznaczyć właściwe:

Wyrażam zgodę by w razie wypadku udzielono mojemu dziecku pierwszej pomocy medycznej. Wyrażam zgodę by w potrzebie użyto środków takich jak plaster, bandaż, itp. środki stosowane. Wyrażam zgodę aby pracownik szkoły wraz z moim dzieckiem uczestniczył w transporcie do placówki medycznej. Oświadczam, że zapoznałem/am się z procedurami szkoły w razie wypadku.

Oświadczam że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin szkoły. Zgadzam się na przetważanie danych osobowych moich i mojego dziecka zgodnie z potrzebami działalności szkoły i przepisami o ochronie danych osobowych z dnia 25.05.2018 GDPR. Oświadczam że wszystkie dane wypełnione zostały zgodnie z prawdą.