children hands in colors. Summer photo. Selective focus.
Polska Szkoła Sobotnia im. Pana Kleksa w Accrington
DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ

Aktualności

Nowości i Ogloszenia

Kalendarz

Daty i wydarzenia

Zapisy

Formularz rejestracyjny

Opłaty

Opłaty za szkołę

mgr ANNA SZYMAŃSKA

Dyrektor szkoły. Nauczyciel w klasie GCSE. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, gdzie ukończyła studia magisterskie o kierunku Pedagogika Specjalna o specjalności Oligofrenopedagogika. Ukończyła Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie o kierunku Terapia Zajęciowa i Rehabilitacja. W trakcie studiów pracowała na Warsztatach Terapii Zajęciowej – Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Ostródzie. Ukończyła kurs dla wychowawców placówek oraz kurs dla kierowników wycieczek szkolnych. Uzyskała kwalifikacje nauczania języka polskiego jako obcego.
Z Polską Szkołą związana od 2008 roku. Nauczyciel w klasach 6-8 oraz gimnazjum.

mgr KAROLINA HUDANIEC

Zastępca dyrektora szkoły. Nauczyciel w klasie 6.  Jest absolwentką Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, gdzie na wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ukończyła studia biologiczne. W trakcie studiów uzyskała kwalifikacje pedagogiczne.
Z Polską Szkołą związana od 2015 roku. Nauczyciel w klasach 4-8.

lic. Marzena Orzechowska

Ukończyła Wyższą Szkołę Administracji I Zarządzania zdobywając licencjat na kierunku marketing i zarządzanie. Doświadczenie pracy z dziećmi zdobyła pracując jako asystent nauczyciela w angielskiej szkole. Posiada kurs  pierwszej pomocy. Z Polską Szkołą związana jest od kilku lat. Współpracę na stanowisku nauczyciela rozpoczęła w roku 2021.

mgr WIOLETTA KORTA

Nauczyciel w klasie 8. Ukończyła Studium Nauczycielskie oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie o kierunku pedagogicznym i specjalności: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe. Zdobyła kwalifikacje wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży.
Z Polską Szkołą związama od 2012 roku. Nauczyciel w klasach 6-8 oraz gimnazjum.

AGNIESZKA MANIORA-GIRUĆ

Nauczyciel w grupie 4-latków.
Z wykształcenia Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia oraz Kierownik Organizacji Imprez Masowych. Duże doświadczenie z zakresu opieki nad dziećmi zdobyła pracą jako wolontariusz na Warsztatach Terapii Zajęciowej z osobami niepełnosprawnymi. Z Polską Szkołą związana od 2011 roku. Wieloletni nauczyciel w grupach przedszkolnych.

EWELINA PATELCZYK

Nauczyciel w klasie 1.
Z Polską Szkołą związana od 2009 roku. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała jako wieloletnia asystentka nauczyciela w klasach 1-3 oraz nauczyciel w grupach przedszkolnych.

lic. JOANNA REMIŚ

Nauczyciel w grupie 3 -latków. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Legnicy, zdobywając tytuł licencjata na kierunku Praca Socjalna.
Z Polską Szkołą związana od 2014. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała jako wieloletnia asystentka nauczyciela oraz  w grupach przedszkolnych.

MAŁGORZATA STRZELECKA

Nauczyciel w zerówce UkończyłaTechnikum Gastronomiczne w Krynicy Zdroju oraz Administrację i Zarządzanie.
Pracę w naszej szkole rozpoczęła w roku 2012. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała jako asystent nauczyciela oraz wieloletni nauczyciel w grupach przedszkolnych

AGNIESZKA TRUTKOWSKA

Nauczyciel w klasie 4. Studiowała pedagogikę. Pracowała jako wolontariusz, prowadząc zajęcia taneczne, plastyczne i teatralne, a także pomagając w organizacji wielu projektów na rzecz dzieci, m. in. festyny, ogniska. Pracowała również w Dziale Rahabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z Polską Szkołą związana jest od 2015 roku. Doświadczenie zdobyła jako wieloletnia asystentka nauczyciela w klasie 4.
Opiekun samorządu szkolnego.

mgr MAGDALENA WALECKA

Zastępca dyrektora. Nauczyciel w klasie 7. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku Pedagogika Specjalna, specjalność logopedia. Ukończyła ponadto podyplomowe studia z neurologopedii. Z Polską Szkołą związana od 2013 roku.
W szkole udziela bezpłatnych konsultacji logopedycznych.

KATARZYNA WILUSZ

Nauczyciel w klasie 2. Z wykształcenia jest Technikiem Technologii Żywienia. Pracowała jako wolontariusz w szkole w Polsce w zerówce i klasie 1 w Szkole Podstawowej w Słupsku.
Z Polską Szkołą związana od 2015 roku. Wieloletnia asystentka nauczyciela w klasie 2 gdzie zdobyła doświadczenie w pracy z dziećmi.

mgr MARTA JANECZEK

Nauczyciel w klasie 5. Ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kierunku Matematyka ze specjalnością matematyka z informatyką. Tytuł magistra uzyskała na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na PWSZ w Nowym Sączu. Z Polską Szkołą związana od 2018 roku. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła będąc asystentką nauczyciela w zerówce.

siostra JUSTYNA ŻMUDZKA

Siostra MISJONARKA CHRYSTUSA KRÓLA DLA POLONII ZAGRANICZNEJ. Uczy w naszej szkole lekcji religii.

ksiądz ROBERT PYTEL

Proboszcz polskiej parafii p.w. N.M.P Królowej Polski w Blackburn. W naszej szkole prowadzi lekcje religii dla uczniów z klas 1 i 2.