children hands in colors. Summer photo. Selective focus.
Polska Szkoła Sobotnia im. Pana Kleksa w Accrington
DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ

Aktualności

Nowości i Ogloszenia

Kalendarz

Daty i wydarzenia

Zapisy

Formularz rejestracyjny

Opłaty

Opłaty za szkołę

Egzamin GCSE

Czym jest GCSE z języka polskiego?
GCSE Polish (General Certificate of Secondary Education) jest to certyfikat, który otrzymują uczniowie gimnazjum na zakończenie nauki. Podstawowymi, obowiązkowymi przedmiotami są: matematyka, język angielski, nauki ścisłe, znane jako science. Im więcej mamy takich GCSE, tym lepiej dla nas, ponieważ możemy dostać się do lepszego college’u i w przyszłości mogą one zadecydować o naszej nauce i karierze.

W większości szkół w Wielkiej Brytanii istnieje możliwość zdania egzaminu GCSE z języka polskiego, co daje nam dodatkowy certyfikat. GCSE Polish jest ceniony w wielu pracach (dziennikarzy, kierowców, tłumaczy), a dodatkowo liczy się jako język obcy.

Z czego składa się egzamin GCSE?
1. Reading – czytanie ze zrozumieniem
Egzamin trwa godzinę. W arkuszu egzaminacyjnym znajdują się teksty w języku polskim, po przeczytaniu których uczeń musi odpowiedzieć na pytania w języku angielskim.

2. Listening – słuchanie ze zrozumieniem
Egzamin trwa 45 minut. Dodatkowe 5 minut uczniowie mają na zapoznanie się z pytaniami testowymi przed egzaminem. Uczeń słucha wypowiedzi w języku polskim nagranych na CD, po czym odpowiada na pytania w języku angielskim.

3. Writing – pisanie
Egzamin trwa godzinę. Należy napisać dwa wypracowania na podany temat w języku polskim.

4. Speaking – wypowiadanie się w języku polskim.
Egzamin ustny przeprowadza nauczyciel posługujący się językiem polskim. Egzamin składa się z dwóch sekcji: pierwsza to prezentacja ucznia na wybrany temat (np. Moje hobby, Moje wakacje, Polskie tradycje w moim domu itp.) wraz z dyskusją na tematy poruszone w prezentacji; druga zaś to konwersacja – uczeń odpowiada na kilka lub kilkanaście pytań z dwóch dziedzin np. szkoła, rodzina, spędzanie wolnego czasu, środowisko.

Wszystkie egzaminy są sprawdzane przez Polaków. Oceny wyglądają następująco: A*, A, B, C, D, E, F. A* jest zaliczana jako 6 w Polsce, a F jako niedostateczny, choć zdarza się, że szkoły używają również ocen takich jak G i U (oznaczają również ocenę niedostateczną). Ocena końcowa wystawiana jest po zliczeniu punktów za wszystkie cztery egzaminy.

Egzamin GCSE z języka polskiego ma identyczne reguły jak egzamin z innych języków obcych uczonych w tutejszych szkołach. Czyli schemat egzaminu czy to ustnego, czy też pisemnego będzie taki sam, jak z języka francuskiego lub niemieckiego. Nie jest to w żadnym razie egzamin przypominający egzamin pisany na zakończenie nauki w gimnazjum w Polsce.

Egzaminy A - level

Czym są egzaminy A level?
A oznacza Advanced – poziom zaawansowany. Pełny kurs A level trwa dwa lata. Pierwszy rok kursu kończy się egzaminami AS (Advanced Subsidiary – zaawansowany przedmiot dodatkowy). Drugi rok kursu A level nazywa się A2. Egzaminy A level są znacznie trudniejsze niż GCSE (General Certificate of Secondary Education). Większość uczniów podejmuje kursy A level, ponieważ chcą kontynuować naukę na studiach wyższych. Egzaminy A level, podobnie jak GCSE, można zdawać z różnych przedmiotów, w tym także z języka polskiego.

Z czego składają się egzaminy AS i A2?
Egzamin AS z języka polskiego

Na egzamin składają się trzy sekcje. Pierwsza z nich sprawdza umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem. Uczeń musi odpowiedzieć na pytania do podanego tekstu oraz zaznaczyć czy podane stwierdzenia są prawdziwe czy fałszywe. Sekcja druga to tłumaczenie tekstu z języka polskiego na angielski. W trzeciej, ostatniej sekcji zdający pisze wypracowanie na podany temat. Egzamin trwa 2,5 godziny. Polecenia i odpowiedzi w sekcji pierwszej i trzeciej są po polsku.

Egzamin A2 z języka polskiego

Egzamin trwa 3 godziny. Składa się z trzech sekcji. Pierwsza sprawdza umiejętność czytania ze zrozumieniem, a zdający odpowiada na pytania do tekstu i określa podane stwierdzenia jako prawdziwe lub fałszywe. W drugiej uczeń tłumaczy tekst – tym razem z angielskiego na polski. Na sekcję trzecią składa się napisanie dwóch wypracowań. Uczeń wybiera dwa spośród podanych tematów: jeden z literackich i jeden z nieliterackich. Pisząc, opiera się na opracowanej na potrzeby egzaminu obowiązkowej liście lektur:

TEMATY LITERACKIE

1. Walka o niepodległość jako wątek w polskiej literaturze

a) A. Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika
b) S. Żeromski, Wierna rzeka
c) S. Żeromski, Rozdziobią nas kruki, wrony
d) E. Orzeszkowa, Nad Niemnem
e) B. Prus Omyłka
f) A. Kamiński, Kamienie na szaniec

2. Moralne i społeczne zagadnienia poruszane w polskim dramacie

a) G. Zapolska, Moralność Pani Dulskiej
b) S. Mrożek, Tango, Emigranci
c) J. Słowacki, Balladyna
d) A. Fredro, Zemsta
e) L. Kruczkowski, Niemcy

TEMATY NIELITERACKIE

1. Polacy i Polska w okresie drugiej wojny światowej

2. Polskie kino – Andrzej Wajda: ,,Popiół i diament’’ i ,,Człowiek z marmuru’’

Egzaminy A - level

Czym są egzaminy A level?
A oznacza Advanced – poziom zaawansowany. Pełny kurs A level trwa dwa lata. Pierwszy rok kursu kończy się egzaminami AS (Advanced Subsidiary – zaawansowany przedmiot dodatkowy). Drugi rok kursu A level nazywa się A2. Egzaminy A level są znacznie trudniejsze niż GCSE (General Certificate of Secondary Education). Większość uczniów podejmuje kursy A level, ponieważ chcą kontynuować naukę na studiach wyższych. Egzaminy A level, podobnie jak GCSE, można zdawać z różnych przedmiotów, w tym także z języka polskiego.

Z czego składają się egzaminy AS i A2?
Egzamin AS z języka polskiego

Na egzamin składają się trzy sekcje. Pierwsza z nich sprawdza umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem. Uczeń musi odpowiedzieć na pytania do podanego tekstu oraz zaznaczyć czy podane stwierdzenia są prawdziwe czy fałszywe. Sekcja druga to tłumaczenie tekstu z języka polskiego na angielski. W trzeciej, ostatniej sekcji zdający pisze wypracowanie na podany temat. Egzamin trwa 2,5 godziny. Polecenia i odpowiedzi w sekcji pierwszej i trzeciej są po polsku.

Egzamin A2 z języka polskiego

Egzamin trwa 3 godziny. Składa się z trzech sekcji. Pierwsza sprawdza umiejętność czytania ze zrozumieniem, a zdający odpowiada na pytania do tekstu i określa podane stwierdzenia jako prawdziwe lub fałszywe. W drugiej uczeń tłumaczy tekst – tym razem z angielskiego na polski. Na sekcję trzecią składa się napisanie dwóch wypracowań. Uczeń wybiera dwa spośród podanych tematów: jeden z literackich i jeden z nieliterackich. Pisząc, opiera się na opracowanej na potrzeby egzaminu obowiązkowej liście lektur:

TEMATY LITERACKIE

1. Walka o niepodległość jako wątek w polskiej literaturze

a) A. Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika
b) S. Żeromski, Wierna rzeka
c) S. Żeromski, Rozdziobią nas kruki, wrony
d) E. Orzeszkowa, Nad Niemnem
e) B. Prus Omyłka
f) A. Kamiński, Kamienie na szaniec

2. Moralne i społeczne zagadnienia poruszane w polskim dramacie

a) G. Zapolska, Moralność Pani Dulskiej
b) S. Mrożek, Tango, Emigranci
c) J. Słowacki, Balladyna
d) A. Fredro, Zemsta
e) L. Kruczkowski, Niemcy

TEMATY NIELITERACKIE

1. Polacy i Polska w okresie drugiej wojny światowej

2. Polskie kino – Andrzej Wajda: ,,Popiół i diament’’ i ,,Człowiek z marmuru’’